Aerobe treningsprogrammer for å bedre fysisk og psykososial helse hos voksne med Downs syndrom

Lenke: Aerobe treningsprogrammer for å bedre fysisk og psykososial helse hos voksne med Downs syndrom

Original tittel: Aerobic exercise training programmes for improving physical and psychosocial health in adults with Down syndrome

Først publisert: 14.09.2007

Sist faglig oppdatert: 12.05.2010

Tema: Psykisk helsearbeid

Emner: Downs syndrom, Fysisk aktivitet, Psykososiale tiltak, Utviklingsforstyrrelser

Dokumenttype: Oppsummert forskning

Utgiver: Cochrane Library

Språk: English