Gruppebaserte foreldreopplæringsprogrammer for å bedre emosjonell og atferdsmessig tilpasning hos 0-3 år gamle barn

Lenke: Gruppebaserte foreldreopplæringsprogrammer for å bedre emosjonell og atferdsmessig tilpasning hos 0-3 år gamle barn

Original tittel: Group based parent-training programmes for improving emotional and behavioural adjustment in 0-3 year old children

Først publisert: 01.08.2016

Tema: Barn og unges psykiske helse, Psykisk helsearbeid

Emner: Barn og unge, Psykososiale tiltak, Foreldre, Opplæringstiltak, Atferd, Familietiltak

Dokumenttype: Oppsummert forskning

Utgiver: Cochrane Library

Språk: English