Effektivitet og kostnadseffektivitet av rådgivning i primærhelsetjenesten.

Lenke: Effektivitet og kostnadseffektivitet av rådgivning i primærhelsetjenesten.

Original tittel: Effectiveness and cost effectiveness of counselling in primary care

Først publisert: 14.09.2007

Sist faglig oppdatert: 07.09.2011

Tema: Psykisk helsearbeid

Emner: Helsetjeneste, Informasjon, Organisering

Dokumenttype: Oppsummert forskning

Utgiver: Cochrane Library

Språk: English