Effekter av ulike organiseringstiltak for tjenester innen psykisk helsevern

Lenke: Effekter av ulike organiseringstiltak for tjenester innen psykisk helsevern

Description:

Oppsummeringen av denne forskningen viser at det er et mangelfullt vitenskapelig grunnlag for beslutninger om den videre organiseringen av psykisk helsevern.

Først publisert: 22.08.2012

Sist faglig oppdatert: 22.08.2012

Tema: Psykisk helsearbeid, DPS

Emner: Psykisk helse, Organisering

Dokumenttype: Oppsummert forskning

Utgiver: Folkehelseinstituttet (FHI)

Språk: Norsk