ADHD - Diagnostikk og behandling - Organisering av tjenester - Pasientmedvirkning - En systematisk oversikt

Lenke: ADHD - Diagnostikk og behandling - Organisering av tjenester - Pasientmedvirkning - En systematisk oversikt

Original tittel: ADHD - Diagnostik och behandling - Vårdens organisation - Patientens delaktighet - En systematisk litteraturöversikt

Først publisert: 11.06.2013

Sist faglig oppdatert: 03.02.2023

Tema: ADHD

Emner: Diagnostikk og utredning, Brukermedvirkning, Organisering

Dokumenttype: Oppsummert forskning

Utgiver: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU)

Språk: Svensk