Ikke-spesialisterte helsearbeidere i tiltak for personer med psykiske lidelser, nevrologiske lidelser og rusproblemer i lav- og middelinntektsland

Lenke: Ikke-spesialisterte helsearbeidere i tiltak for personer med psykiske lidelser, nevrologiske lidelser og rusproblemer i lav- og middelinntektsland

Original tittel: Non-specialist health worker interventions for the care of mental, neurological and substance-abuse disorders in low- and middle-income countries

Description:

.

Først publisert: 05.08.2021

Sist faglig oppdatert: 05.08.2021

Tema: Rus og avhengighet, Psykisk helsearbeid

Emner: ROP-lidelser (rus og psykiatri), Alkohol, Narkotika, Rus og avhengighet, Organisering

Dokumenttype: Oppsummert forskning

Utgiver: Cochrane Library

Språk: English