Støttet sysselsetting av voksne med alvorlig psykisk sykdom

Lenke: Støttet sysselsetting av voksne med alvorlig psykisk sykdom

Original tittel: Supported employment for adults with severe mental illness

Først publisert: 13.09.2013

Sist faglig oppdatert: 13.09.2013

Tema: Psykisk helsearbeid, Schizofreni og psykose

Emner: Depresjon, Arbeidsrettet rehabilitering, Psykososiale tiltak, Mani

Dokumenttype: Oppsummert forskning

Utgiver: Cochrane Library

Språk: English