Tiltak for å fasilitere tilbakevending til arbeid for voksne med tilpasningsforstyrrelse

Lenke: Tiltak for å fasilitere tilbakevending til arbeid for voksne med tilpasningsforstyrrelse

Original tittel: Interventions to facilitate return to work in adults with adjustment disorders

Først publisert: 12.12.2012

Sist faglig oppdatert: 12.12.2012

Tema: Psykisk helsearbeid, Angst

Emner: Psykososiale tiltak, Arbeidsforhold

Dokumenttype: Oppsummert forskning

Utgiver: Cochrane Library

Språk: English