Tverrfaglig utdannelse: effekter på profesjonell praksis og helseresultater

Lenke: Tverrfaglig utdannelse: effekter på profesjonell praksis og helseresultater

Original tittel: Interprofessional education: effects on professional practice and health care outcomes

Først publisert: 28.03.2013

Sist faglig oppdatert: 28.03.2013

Tema: Psykisk helsearbeid

Emner: Organisering

Dokumenttype: Oppsummert forskning

Utgiver: Cochrane Library

Språk: English