Gruppebaserte foreldreopplæringsprogrammer for å bedre foreldres psykososiale helse

Lenke: Gruppebaserte foreldreopplæringsprogrammer for å bedre foreldres psykososiale helse

Original tittel: Group-based parent training programmes for improving parental psychosocial health

Først publisert: 17.05.2014

Tema: Barn og unges psykiske helse, Psykisk helsearbeid

Emner: Psykososiale tiltak

Dokumenttype: Oppsummert forskning

Utgiver: Cochrane Library

Språk: English