Informasjon om sosiale normer mot alkoholmisbruk hos universitets- og høyskolestudenter

Lenke: Informasjon om sosiale normer mot alkoholmisbruk hos universitets- og høyskolestudenter

Original tittel: Social norms information for alcohol misuse in university and college students

Først publisert: 29.12.2015

Sist faglig oppdatert: 29.12.2015

Tema: Rus og avhengighet, Psykisk helsearbeid

Emner: Alkohol

Dokumenttype: Oppsummert forskning

Utgiver: Cochrane Library

Språk: English