Organisering av helsetjenester for personer med et intellektuelt handikap

Lenke: Organisering av helsetjenester for personer med et intellektuelt handikap

Original tittel: Organising health care services for persons with an intellectual disability

Først publisert: 11.04.2016

Sist faglig oppdatert: 11.04.2016

Tema: Psykisk helsearbeid, Utviklingsforstyrrelser

Emner: Diagnostikk og utredning, Organisering

Dokumenttype: Oppsummert forskning

Utgiver: Cochrane Library

Språk: English