Incentiver for å forebygge røyking blant barn og ungdom

Lenke: Incentiver for å forebygge røyking blant barn og ungdom

Original tittel: Incentives for preventing smoking in children and adolescents

Først publisert: 06.06.2017

Sist faglig oppdatert: 06.06.2017

Tema: Psykisk helse, Rus og avhengighet, Barn og unges psykiske helse

Emner: Barn og unge, Tobakk, Rus og avhengighet

Dokumenttype: Oppsummert forskning

Utgiver: Cochrane Library

Språk: English