Kombinasjoner av antipsykotika ved schizofreni

Lenke: Kombinasjoner av antipsykotika ved schizofreni

Original tittel: Antipsychotic combinations for schizophrenia

Først publisert: 28.06.2017

Sist faglig oppdatert: 28.06.2017

Tema: Psykisk helse, Schizofreni og psykose

Emner: Antipsykotika

Dokumenttype: Oppsummert forskning

Utgiver: Cochrane Library

Språk: English