Kommunikasjonsferdighetstrening for psykisk helse-personell som arbeider med alvorlig psykisk sykdom

Lenke: Kommunikasjonsferdighetstrening for psykisk helse-personell som arbeider med alvorlig psykisk sykdom

Original tittel: Communication skills training for mental health professionals working with people with severe mental illness

Først publisert: 13.06.2017

Sist faglig oppdatert: 13.06.2017

Tema: Psykisk helse, Depresjon og mani, Schizofreni og psykose

Emner: Opplæringstiltak

Dokumenttype: Oppsummert forskning

Utgiver: Cochrane Library

Språk: English