Massemedia-tiltak for å forebygge røyking blant unge

Lenke: Massemedia-tiltak for å forebygge røyking blant unge

Original tittel: Mass media interventions for preventing smoking in young people

Først publisert: 02.06.2017

Sist faglig oppdatert: 02.06.2017

Tema: Psykisk helse, Rus og avhengighet, Barn og unges psykiske helse

Emner: Barn og unge, Tobakk, Rus og avhengighet

Dokumenttype: Oppsummert forskning

Utgiver: Cochrane Library

Språk: English