Psykologiske tiltak for posttraumatisk stresslidelse (PTSD) for mennesker med alvorlig psykisk lidelse

Lenke: Psykologiske tiltak for posttraumatisk stresslidelse (PTSD) for mennesker med alvorlig psykisk lidelse

Original tittel: Psychological interventions for post‐traumatic stress disorder (PTSD) in people with severe mental illness

Først publisert: 24.01.2017

Sist faglig oppdatert: 24.01.2017

Tema: Psykisk helse, Flyktninger og innvandrere, Traumer, stress og overgrep

Emner: Posttraumatisk stresslidelse (PTSD), Psykososiale tiltak, Psykoterapi

Dokumenttype: Oppsummert forskning

Utgiver: Cochrane Library

Språk: English