Tiltak for å behandle pågående smerte hos torturofre

Lenke: Tiltak for å behandle pågående smerte hos torturofre

Original tittel: Interventions for treating persistent pain in survivors of torture

Først publisert: 18.08.2017

Sist faglig oppdatert: 18.08.2017

Tema: Psykisk helse, Flyktninger og innvandrere

Dokumenttype: Oppsummert forskning

Utgiver: Cochrane Library

Språk: English