Vortioksetin mot depresjon hos voksne

Lenke: Vortioksetin mot depresjon hos voksne

Original tittel: Vortioxetine for depression in adults

Først publisert: 05.07.2017

Sist faglig oppdatert: 05.07.2017

Tema: Psykisk helse, Depresjon og mani

Emner: Depresjon

Dokumenttype: Oppsummert forskning

Utgiver: Cochrane Library

Språk: English