Medikamentell behandling av ADHD hos barn med komorbide ticsforstyrrelser

Lenke: Medikamentell behandling av ADHD hos barn med komorbide ticsforstyrrelser

Original tittel: Pharmacological treatment for Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) in children with comorbid tic disorders

Først publisert: 26.06.2018

Sist faglig oppdatert: 26.06.2018

Tema: Barn og unges psykiske helse, ADHD

Emner: Barn og unge, ADHD, Legemidler, Tics og Tourettes syndrom

Dokumenttype: Oppsummert forskning

Utgiver: Cochrane Library

Språk: English