Trening i sosiale ferdigheter for barn i alderen 5 til 18 med ADHD

Lenke: Trening i sosiale ferdigheter for barn i alderen 5 til 18 med ADHD

Original tittel: Social skills training for Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) in children aged 5 to 18 years

Først publisert: 21.06.2019

Tema: Barn og unges psykiske helse, ADHD

Emner: Barn og unge, ADHD, Psykososiale tiltak

Dokumenttype: Oppsummert forskning

Utgiver: Cochrane Library

Språk: English