Individuelle tiltak for å redusere jobbrelatert stress hos helsearbeidere

Lenke: Individuelle tiltak for å redusere jobbrelatert stress hos helsearbeidere

Original tittel: Individual‐level interventions for reducing occupational stress in healthcare workers

Først publisert: 12.05.2023

Sist faglig oppdatert: 12.05.2023

Tema: Psykisk helse, Traumer, stress og overgrep

Emner: Traumer, stress og overgrep

Dokumenttype: Oppsummert forskning

Utgiver: Cochrane Library

Språk: English