Mental førstehjelp som et verktøy for å bedre psykisk helse og velvære

Lenke: Mental førstehjelp som et verktøy for å bedre psykisk helse og velvære

Original tittel: Mental Health First Aid as a tool for improving mental health and well‐being

Først publisert: 22.08.2023

Tema: Psykisk helsearbeid

Dokumenttype: Oppsummert forskning

Utgiver: Cochrane Library

Språk: Norsk