Primærhelsetjeneste-tiltak for forebygging av psykisk sykdom og fremming av velvære i laviinntektsland og middelsinntektsland

Lenke: Primærhelsetjeneste-tiltak for forebygging av psykisk sykdom og fremming av velvære i laviinntektsland og middelsinntektsland

Original tittel: Primary‐level and community worker interventions for the prevention of mental disorders and the promotion of well‐being in low‐ and middle‐income countries

Først publisert: 24.10.2023

Tema: Psykisk helsearbeid

Dokumenttype: Oppsummert forskning

Utgiver: Cochrane Library

Språk: English