Nettverk for personlighetsforstyrrelser

Lenke: Nettverk for personlighetsforstyrrelser

Original tittel: DagbehandlingsNettverk

Description:

Nettverk for Personlighetsforstyrrelser (tidligere DagbehandlingsNettverk), er et klinisk forskningssamarbeid mellom behandlingsenheter eller team som driver behandlingsprogram for pasienter med personlighetsforstyrrelser.

Tema: Psykisk helse, Personlighetsforstyrrelser

Emner: Personlighetsforstyrrelser

Dokumenttype: Organisasjoner, Ressurser på nett

Utgiver: Dagbehandlingsnettverket, Oslo Universitetssykehus

Språk: Norsk