KoRus-Øst

Lenke: KoRus-Øst

Description:

Kompetansesenter rus - region Øst. Skal samle og utvikle kompetanse innen fagfeltet med hovedfokus på klinisk metodeutvikling kunnskapsoppbygging og informasjonsformidling. KoRus-Øst har nasjonal funksjon innen pengespillproblemer og problematisk spilleatferd.

Først publisert: 19.09.2007

Sist faglig oppdatert: 16.12.2015

Tema: Psykisk helse, Rus og avhengighet

Emner: Rus og avhengighet

Dokumenttype: Organisasjoner, Ressurser på nett

Utgiver: Kompetansesenter rus - region øst (KoRus-Øst), Regionalt kompetansesenter for dobbeltdiagnose rus og psykiatri

Språk: Norsk