Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse

Lenke: Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse

Description:

Nasjonalt ressurssenter for bruker- og pårørendekompetanse innenfor psykisk helse, opprettet av Helsedirektoratet på oppdrag fra Helse- og Omsorgsdepartementet.

Først publisert: 12.01.2010

Sist faglig oppdatert: 10.11.2015

Tema: Psykisk helse

Emner: Psykisk helse, Psykisk helsearbeid

Dokumenttype: Organisasjoner, Ressurser på nett

Utgiver: Erfaringskompetanse.no

Språk: Norsk