Akutt tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

Lenke: Akutt tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

Original tittel: Akuttbehandling i TSB

Tema: Psykisk helse, Rus og avhengighet, Akuttpsykiatri

Emner: Tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser (TSB), Rus og avhengighet

Dokumenttype: Pakkeforløp, Ressurser på nett

Utgiver: Oslo Universitetssykehus

Språk: Norsk