Angst - pasientinformasjon fra Helsenorge

Lenke: Angst - pasientinformasjon fra Helsenorge

Description:

Brosjyren gir informasjon om angst og om symptomer på lidelsen, og den forteller om hvordan en kan få hjelp.

Først publisert: 04.07.2008

Sist faglig oppdatert: 18.05.2021

Tema: Psykisk helse, Angst

Dokumenttype: Pasientinformasjon

Utgiver: Helsedirektoratet

Språk: Norsk