Barsnakk - chat for barn av rusmisbrukere

Lenke: Barsnakk - chat for barn av rusmisbrukere

Først publisert: 11.12.2017

Sist faglig oppdatert: 11.12.2017

Tema: Psykisk helse, Rus og avhengighet, Barn og unges psykiske helse

Emner: Barn og unge, Pårørende, Foreldre, Rus og avhengighet

Dokumenttype: Pasientinformasjon

Utgiver: Barn av rusmisbrukere (BAR)

Språk: Norsk