Fjernbasert behandling for spilleavhengige

Lenke: Fjernbasert behandling for spilleavhengige

Description:

Ny måte å drive behandling på i Norge. Behandlingen benytter kjente metoder, men all kommunikasjon med terapeuten skjer via internett og telefon. Sykehuset Innlandet, finansiert av Sosial-og helsedirektoratet.

Tema: Psykisk helse, Rus og avhengighet

Emner: Spilleavhengighet

Dokumenttype: Pasientinformasjon

Utgiver: Sykehuset Innlandet

Språk: Norsk