Har du mistet noen i selvmord

Lenke: Har du mistet noen i selvmord

Description:

Veiledere og informasjonsbrosjyrer til etterlatte etter selvmord.

Først publisert: 15.02.2009

Sist faglig oppdatert: 23.01.2020

Tema: Psykisk helse, Selvmord og selvskade

Dokumenttype: Pasientinformasjon

Utgiver: De regionale ressurssentrene om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, Landsforeningen for etterlatte ved selvmord

Språk: Norsk