Seksuelle og fysiske overgrep mot barn og unge - kunnskapsstatus 2007, revidert 2011

Lenke: Seksuelle og fysiske overgrep mot barn og unge - kunnskapsstatus 2007, revidert 2011

Description:

Notatet gir en kunnskapsstatus over viktige tema som seksuelle og fysiske overgrep, PTSD, behandling, barn som vitner med mer.

Først publisert: 11.10.2007

Sist faglig oppdatert: 24.05.2018

Tema: Psykisk helse, Traumer, stress og overgrep

Emner: Barn og unge, Seksuelle overgrep

Dokumenttype: Oppsummert forskning, Rapporter

Utgiver: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress

Språk: Norsk