Seksuelle problemer

Lenke: Seksuelle problemer

Description:

Seksualvaneundersøkelsen 2020 understreker viktigheten av sammenhengen mellom seksuelle problemer, seksuell atferd og kvaliteten på parforholdet.

Først publisert: 01.01.2020

Tema: Psykisk helse, Seksuell helse, Kjønn og seksualitet

Emner: Seksuell helse, Kjønn og seksualitet

Dokumenttype: Pasientinformasjon

Utgiver: Universitetet i Oslo (UiO)

Språk: Norsk