Alderspsykiatriske helsetjenester under covid-19-pandemien - kort rapport

Lenke: Alderspsykiatriske helsetjenester under covid-19-pandemien - kort rapport

Først publisert: 15.06.2021

Sist faglig oppdatert: 15.06.2021

Tema: Psykisk helse, Alderspsykiatri

Emner: Alderspsykiatri

Dokumenttype: Rapporter

Utgiver: Tidsskrift for Den norske legeforening

Språk: Norsk