Autismeforeningens sider for tiltak og tilrettelegging

Lenke: Autismeforeningens sider for tiltak og tilrettelegging

Description:

Hjelpemidler, tiltak, velferdsteknologi og tilrettelegging for personer med ADHD, autismespekterforstyrrelser, Asperger

Tema: Psykisk helse, Utviklingsforstyrrelser

Emner: Autismespektrumlidelser

Dokumenttype: Pasientinformasjon, Rapporter

Utgiver: Autismeforeningen i Norge

Språk: Norsk