Avhengig og selvstendig. Enslige mindreårige flyktningers stemmer i tall og tale

Lenke: Avhengig og selvstendig. Enslige mindreårige flyktningers stemmer i tall og tale

Description:

Beskriver enslige mindreårige flyktningers situasjon i årene etter at de har fått opphold og har etablert seg i Norge, og presenterer den første norske undersøkelsen av både depresjon, posttraumatiske stressplager og andre problemer som enslige mindreårige flyktninger møter i hverdagen sin her i landet. Rapport 2009:11

Først publisert: 01.09.2009

Tema: Psykisk helse, Barn og unges psykiske helse, Flyktninger og innvandrere

Emner: Barn og unge, Flyktninger og innvandrere

Dokumenttype: Rapporter

Utgiver: Folkehelseinstituttet (FHI)

Språk: Norsk