Behandling mot seksuelle overgrep mot barn

Lenke: Behandling mot seksuelle overgrep mot barn

Original tittel: Preventing sexual abuse of children: risk assessment and interventions for adults at risk of offending

Description:

Regeringsuppdrag (S2015/04650/SAM). Kunskapsöversikt om behandling mot sexuella övergrepp mot barn Regeringsuppdrag lämnat i Fortes regleringsbrev för 2015 (S2015/04650/SAM)

Først publisert: 15.07.2013

Tema: Psykisk helse, Barn og unges psykiske helse, Traumer, stress og overgrep, Voldsrisiko og kriminalitet

Emner: Barn og unge, Seksuelle overgrep, Voldsrisiko og kriminalitet, Traumer, stress og overgrep

Dokumenttype: Rapporter

Utgiver: Rehabiliteringssenteret AIR

Språk: Norsk