Behandlingstilbudet til barn som er utsatt for og som utøver vold og seksuelle overgrep: En nasjonal kartleggingsundersøkelse

Lenke: Behandlingstilbudet til barn som er utsatt for og som utøver vold og seksuelle overgrep: En nasjonal kartleggingsundersøkelse

Først publisert: 01.01.2016

Tema: Psykisk helse, Barn og unges psykiske helse, Seksuell helse, Psykoterapi, Traumer, stress og overgrep, Voldsrisiko og kriminalitet

Emner: Helsetjeneste

Dokumenttype: Rapporter

Utgiver: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress

Språk: Norsk