Eldre i Norge: Forekomst av psykiske plager

Lenke: Eldre i Norge: Forekomst av psykiske plager

Description:

Første del presenterer en tilstandsvurdering av psykisk helsetilstand og bruk av helsetjenester i Norge i 2008 (nasjonale beregninger) basert på informasjon fra et landsrepresentativt utvalg av personer bosatt i Norge over 16 år. I denne delen av rapporten presenteres enkelte beregninger av stabilitet og endring for å gi et inntrykk av utviklingen i befolkningens psykiske helse gjennom de siste årene. I andre del av rapporten presenteres internasjonale sammenligninger. ISBN 978-82-8082-450-9

Først publisert: 01.03.2011

Tema: Psykisk helse, Alderspsykiatri

Emner: Psykiske lidelser

Dokumenttype: Rapporter

Utgiver: Folkehelseinstituttet (FHI)

Språk: Norsk