Eldres helse og bruk av kommunale helsetjenester og omsorgstjenester

Lenke: Eldres helse og bruk av kommunale helsetjenester og omsorgstjenester

Original tittel: Helse-, omsorgs- og rehabiliteringsstatistikk. Eldres helse og bruk av kommunale helse- og omsorgstjenester

Description:

Denne rapporten beskriver blant annet omsorgstrappen. Omsorgstrappa er et begrep som beskriver det kommunale tilbudet av tjenester som en tiltakskjede. Tjenestemottakeres vei innom ulike tjenestetyper kan gjennom registerdata studeres som pasientforløp.

 

 

Først publisert: 01.02.2016

Tema: Psykisk helse, Alderspsykiatri

Emner: Alderspsykiatri, Kommunehelsetjeneste

Dokumenttype: Rapporter

Utgiver: Helsedirektoratet

Språk: Norsk