Evaluering av pakkeforløp for psykisk helse og rus

Lenke: Evaluering av pakkeforløp for psykisk helse og rus

Først publisert: 04.03.2020

Sist faglig oppdatert: 27.05.2021

Tema: Rus og avhengighet, Psykisk helsearbeid, Psykoterapi, DPS

Dokumenttype: Rapporter

Utgiver: SINTEF

Språk: Norsk