Forebygging av selvmord - del 2

Lenke: Forebygging av selvmord - del 2

Tema: Psykisk helse, Selvmord og selvskade

Emner: Forebygging, Selvmord og selvskade

Dokumenttype: Oppsummert forskning, Rapporter

Utgiver: Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Språk: Norsk