Intravenøs ketamin for behandlingsresistent depresjon og akutt selvmordsfare : forenklet metodevurdering – kartlegging

Lenke: Intravenøs ketamin for behandlingsresistent depresjon og akutt selvmordsfare : forenklet metodevurdering – kartlegging

Original tittel: Intravenøs ketamin for behandlingsresistent depresjon og akutt selvmordsfare/-tanker: forenklet metodevurdering – kartlegging

Først publisert: 01.09.2022

Tema: Psykisk helse, Depresjon og mani, Selvmord og selvskade

Emner: Depresjon, Legemidler, Selvmord og selvskade

Dokumenttype: Rapporter, Metodevurdering

Språk: Norsk