Nasjonal plan for selvhjelp

Lenke: Nasjonal plan for selvhjelp

Description:

Overordnede mål med den nasjonale planen er å styrke selvhjelpsarbeidet innen psykisk helsefeltet. Satsingen skal bidra til at tidligere erfaringer fra selvhjelpsrelatert arbeid og prosjekter tas i bruk og utvikles videre, og at selvhjelpsarbeidet i eksisterende nettverk styrkes.Først publisert: 14.09.2007

Sist faglig oppdatert: 10.11.2015

Tema: Psykisk helse

Dokumenttype: Rapporter

Utgiver: Helsedirektoratet

Språk: Norsk