Nødvendig tvang? - Ein gjennomgang av data hos fylkesmennene om bruk av tvang og makt overfor menneske med psykisk utviklingshemming for perioden 2000–2007

Lenke: Nødvendig tvang? - Ein gjennomgang av data hos fylkesmennene om bruk av tvang og makt overfor menneske med psykisk utviklingshemming for perioden 2000–2007

Description:

Rapporten prøver å gjøre tydelig hva tvang og makt handler om - og ikke handler om.

Tema: Psykisk helse, Utviklingsforstyrrelser

Emner: Tvang

Dokumenttype: Rapporter

Utgiver: Statens helsetilsyn

Språk: Norsk