Oppsummering av en toårig undersøkelse av selvmordssaker i psykisk helsevern

Lenke: Oppsummering av en toårig undersøkelse av selvmordssaker i psykisk helsevern

Description:

I årene 2005 og 2006 foretok Statens helsetilsyn en systematisk registrering av selvmord som ble begått av pasienter innskrevet i psykisk helsevern og som ble kjent for Helsetilsynet i fylkene.  Helsetilsynet fant at virksomhetene ikke overholdt sin lovpålagte meldeplikt til tilsynsmyndighetene i nesten ett av fem tilfeller, og hendelsene ble i liten grad brukt til kvalitetsforbedrende arbeid. Rapport fra Helsetilsynet nr 3/2009.  Lenker til pdf, engelsk pdf, samt norsk, engelsk og samisk sammendrag.

Tema: Psykisk helse, Selvmord og selvskade

Emner: Forebygging, Selvmord og selvskade

Dokumenttype: Rapporter

Utgiver: Statens helsetilsyn

Språk: Norsk