Psykososial tilpasning og psykiske problemer blant barn i innvandrerfamilier

Lenke: Psykososial tilpasning og psykiske problemer blant barn i innvandrerfamilier

Description:

Beskriver hvordan barn opplever å vokse opp i to kulturer. Fokus er på elever i barneskolen fra 3.-7. klasse med hovedvekt på forhold i familien og på skolen. For første gang i Norge gis en samlet oversikt over forekomsten av de vanligste psykiske plagene blant barn med innvandrerbakgrunn i alderen 8-13 år sammenliknet med etnisk norske barn. Rapport 2008:14

Først publisert: 31.05.2011

Sist faglig oppdatert: 16.03.2018

Tema: Psykisk helse, Barn og unges psykiske helse, Flyktninger og innvandrere

Dokumenttype: Rapporter

Utgiver: Folkehelseinstituttet (FHI)

Språk: Norsk