Seksuelle overgrep mot barn og unge med innvandrerbakgrunn

Lenke: Seksuelle overgrep mot barn og unge med innvandrerbakgrunn

Tema: Psykisk helse, Barn og unges psykiske helse, Flyktninger og innvandrere, Seksuell helse, Traumer, stress og overgrep

Emner: Seksuelle overgrep

Dokumenttype: Rapporter

Utgiver: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress

Språk: Norsk