Skolebaserte programmer for å forebygge selvskading inklusive selvmord - SBUs sammenfatning og konklusjoner

Lenke: Skolebaserte programmer for å forebygge selvskading inklusive selvmord - SBUs sammenfatning og konklusjoner

Original tittel: Skolbaserade program för att förebygga självskadebeteende inklusive suicidförsök - SBU:s sammanfattning och slutsatser

Description:

SBU-rapport nr 241. ISBN 978-91-85413-85-0

Tema: Psykisk helse, Barn og unges psykiske helse, Selvmord og selvskade

Emner: Forebygging, Skolehelsetjeneste

Dokumenttype: Oppsummert forskning, Rapporter

Utgiver: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU)

Språk: Svensk